jak zrobić klasę sterownika w java


Odpowiedź 1:

Klasa obiektu jest obecna w java.langpackage. Każda klasa w Javie jest bezpośrednio lub pośrednio wyprowadzona z klasy Object. Jeśli klasa nie rozszerza żadnej innej klasy, jest bezpośrednią klasą potomną Object, a jeśli rozszerza inną klasę, jest pochodną pośrednio. Dlatego metody klasy Object są dostępne dla wszystkich klas Java. Dlatego klasa Object działa jako element główny hierarchii dziedziczenia w dowolnym programie Java.