Jaka jest różnica między podstawieniem a reakcją eliminacji addycji?


Odpowiedź 1:

Podstawienie

W tego rodzaju reakcji zawsze występuje gatunek, który zwykle zastępuje się / zastępuje innym atomem obecnym w reagencie. Przykłady takie jak reakcja anlkanu z halogenami. Chlorowcowane wolne rodniki tworzą się, aby zastąpić jeden z jego atomów (homo-diatomiczny dlaczego) w węglowodorze (alkanu) poprzez usunięcie jednego wodoru w celu utworzenia halogenowodoru.

Podobnie w przypadku, gdy halogenoalkan reaguje z wodnym NaOH lub KOH.

Dodanie

Głównie dla alkenów. W tym przypadku elektrofil atakuje alken, ponieważ składa się ze słabego wiązania pi, które można łatwo przerwać i utworzyć wiązanie kowalencyjne za pomocą jego elektronów. Przykłady takie uwodornienie, bromowanie


Odpowiedź 2:

Możesz myśleć o eliminacji jako o „pozbyciu się” lub „wydaleniu”. Reakcja eliminacji to taka, w której coś zostaje wydalone z cząsteczki.

A → B + C

Prostym przykładem byłoby wydalenie wody z alkoholu w celu uzyskania alkenu.

Reakcja podstawienia, jak sama nazwa wskazuje, to taka, w której cząsteczka zajmuje miejsce w cząsteczce. Podobnie jak w grach w piłkę, gracze są zastępowani, jeden gracz dla drugiego gracza. Cząstka może być pojedynczym atomem lub nawet cząsteczką.

AB + X → AX + B

W powyższym przykładzie B zastąpiono X.