Jaka jest różnica między zyskiem a wydajnością?


Odpowiedź 1:

Wzmocnienie jest generalnie stosowane do pomiaru konkretnej jednostki (może być cokolwiek takiego jak napięcie, prąd, prędkość, moc, moment obrotowy) w systemie ogólnie między mocą wyjściową a mocą wejściową, podczas gdy wydajność odnosi się do użytecznej mocy wyjściowej wytworzonej w kontekście całkowitej mocy wejściowej wymaganej dla tej mocy wystąpić.

Weź przykład dowolnego układu elektrycznego

Wzmocnienie (moc) = Moc wyjściowa / Moc wejściowa

Wydajność (moc) = Moc wyjściowa (wymagana lub pożądana lub użyteczna) / Moc wejściowa