Jaka jest różnica między jednolitym a niejednorodnym w fizyce?


Odpowiedź 1:

Weźmy przykład Velocity ..

Jednolita prędkość oznacza, że ​​wartość prędkości i kierunku prędkości jest taka sama: bez zmiany wartości prędkości i bez zmiany wektora prędkości.

Niejednolita prędkość oznacza

  1. Wartość prędkości się zmienia, ale kierunek jest taki sam Wartość jest taka sama, ale kierunek się zmienia Obie wartości prędkości i kierunek wektora prędkości się zmieniają

Odpowiedź 2:

Każda ilość w fizyce jest opisana jako funkcja współrzędnych przestrzennych i czasowych. Na przykład temperatura T (x, y, z, t). Mówi się, że ilość jest jednolita w regionie, jeśli wartość tej ilości jest taka sama w każdym punkcie tego regionu. Jego wartość może się zmieniać w czasie, ale jest taka sama w całym regionie.